Archive for février 2016

Ça commence aujourd’hui – Hoxe comeza todo

février 29, 2016

bloglavache_1Une après-midi du printemps 2003, en regardant ce film pour la première fois, j’ai décidé qu’un jour j’écouterais enfin ma mère et je deviendrais prof ( pour elle fonctionnaire ).

Comme le personnage de Xavier dans « L’auberge espagnole » je peux dire que  » tout a commencé là « . En fait, non. Mon histoire avec la profession de professeur a commencé beaucoup plus tard, le 31 juillet 2006, le jour où j’ai reçu les résultats de mon concours.

Et puis j’ai exercé en employant la méthode traditionnelle, puis j’ai découvert l’Expression Libre, puis j’ai fait mes propres expériences, puis un séjour révélateur d’observation du système scolaire français.

Puis en 2011, je remets tout en question. Tout à plat : je deviens Maman.

J’ai créé ce blog il y a longtemps, des années… Et dans ma tête j’écris souvent. Mais les nuits des Mamans sont courtes…

Aujourd’hui, j’ai une excuse. Ce cours d' » Ambientes persoais de aprendizaxe e redes sociais na educación  » tombe bien.

Maintenant je rêve de ça, j’ai peur de cela, et je travaille avec mes élèves avec des documents comme celui-ci :

Et vous ? De quoi rêvez-vous ? De quoi avez-vous peur ?

On se lit très très bientôt … Merci !

Une fois n’est pas coutûme… Veleiquí a tradución do artigo para facilitar a avaliación dos meus compañeiros do curso de Ambientes persoais de aprendizaxe e redes sociais na educación : 

Unha tarde da primavera do 2003, ollando esta película por vez primeira, decidín que un día faría caso da miña nai e me convertería en profesora (para ela funcionaria). 

Coma a personaxe de Xavier en « Unha casa de tolos » podo dicir que « todo comezou eiquí ». Pero en realidade, non. A miña historia coa profesión de profesor comezou moito máis tarde, un 31 de xullo de 2006, o día que recibín os resultados da oposición. 

Exercín primeiro empregando o método tradicional, logo descubrín a Expresión Libre, logo fixen os meus propios experimentos, e logo unha estanza reveladora de observación do sistema escolar francés.

Mais en 2011, poño todo de novo en dúbida. Todo a cero : convírtome en Mamá. 

Creei este blog hai moito, anos… E na miña cabeza escribo de cotío. Mais as noites das Mamás son curtas… 

Hoxe, teño unha excusa. Este curso de  » Ambientes persoais de aprendizaxe e redes sociais na educación  » vénme que nin pintado. 

Agora soño con isto*, teño medo  disto, e traballo cos meus alumnos e alumnas con documentos coma este :  

E ti? Con que soñas? De que tés medo?  

Lémonos axiña… Graciñas! 

* tódolos enlaces están na súa versión orixinal en francés. 

Publicités